Marie

Marie is mijn collega binnen VzwJONG. VzwJong is een Gentse Jeugdwelzijnsorganisatie die zich richt op maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en hun ouders. Marie heeft zich tijdens de corona crisis, net als veel van haar collega´s, blijven inzetten om alle kinderen en jongeren te bereiken. Door op een veilige manier deur aan deur te gaan werden kinderen geïnformeerd en ondersteund. Ook digitaal werd er tijdens de meest moeilijke periode contact gemaakt worden waardoor ze veel signalen heeft kunnen opvangen en mensen kunnen helpen.

Toen veel mensen in lockdown gingen, was Marie een van de vele helden die op diverse manieren zich bleef inzetten voor juist die gezinnen die het extra moeilijk hadden. Ze heeft, net als nog veel andere jeugdwelzijnswerkers, voor mij het bewijs geleverd wat hun job zo waardevol maakt binnen onze samenleving omdat ze het verschil maakte voor die mensen die moeilijk bereikt werden en/of extra benadeelt werden door de situatie.