ondernemende rita

Rita Vanderspiegel is in september 2013 gestart met het inclusief creatief dagcentrum vzw De Kompanie in de Kaleidoscoop, in Mortsel toen haar dochter Jolien (met een beperking en schoolverlatend) niet zo gelukkig was met het bestaande aanbod.

Zij startte op maandag de ganse dag met een aanbod voor jongeren (+18) en op woensdagmiddag voor nog schoolplichtige jongeren.

Mede door haar enthousiasme en een flinke groep vrijwilligers, studenten, sponsoren en serviceclubs groeide dit initiatief in de volgende jaren uit naar een volwaardig dagcentrum waar nu tientallen jongeren terecht kunnen

Meer info op hun website www.dekompanie.net

15 jongeren hebben intussen ook een mooie woonst gevonden in het naastgelegen inclusief woonhuis van de Kompanie.

Rita’s aanpak en doorzettingsvermogen, tomeloze inzet en energie zorgden ervoor dat de Kompanie kon groeien en bloeien. Zij combineerde dit aanvankelijk nog met een fulltime job in het onderwijs, een succesvolle masteropleiding in pedagogische wetenschappen aan de UA en de zorg voor haar zwaar gehandicapte dochter Jolien.

De Kompanie is terecht een unieke realisatie in de zorg waar inclusie en klantgerichtheid centraal staan. Door de oprichting van een CVBA-SO heeft een 200 tal aandeelhouders er mee voor gezorgd dat de nieuwbouw werken konden beginnen aanvang 2021 en intussen ook succesvol voltooid werden.

Minister Beke opende het dagcentrum en het woonhuis officieel op zaterdag 7 mei 2022.