Power woman Ann

Toen ik in maart 2020 ernstig ziek werd tijdens de eerste Covid-golf, heeft Ann me erg gesteund. Dit ondanks het feit dat ze zelf ook stevig ziek was. Maar dat was niet het enige.

Ondanks het feit dat ze ziek was, richtte ze een patiëntenvereniging op (Post-Covid) om het probleem van Long Covid op de Belgische politieke agenda te krijgen.

Toen ze de eerste successen boekte, en hoorde dat lotgenoten in andere landen minder succes hadden, heeft ze mee Long Covid Europe (LCE) opgericht, om ook de patiëntenverenigingen in andere landen te kunnen ondersteunen. Vandaag is LCE, waarvan ze voorzitster is, de officiële patiëntenvertegenwoordiging voor Long Covid patiënten bij de Wereldgezondheidsorganisatie.

Ann is zelf afkomstig uit China, en zag hoe, mede door de Chinese origine van de Covid-pandemie, de Aziatische gemeenschap meer in het vizier kwam. Omdat er een nijpend tekort was aan organisaties voor Belgen van Aziatische origine, heeft ze Untold Asian Stories opgericht, samen met Lotus Li en Emily van der Veer. Het groeide al snel uit tot een mooi project waar mensen elkaar ontmoeten en verhalen en ervaringen delen.

Ann bleef ondanks haar eigen ziekte volharden. Op eigen kosten creëerde ze projecten om anderen te steunen, Zo groeide ze uit tot een steun in moeilijke tijden voor de vele duizenden die strijden tegen de langdurige gevolgen van Covid en de vele Belgen van Aziatische afkomst die jarenlang vruchteloos zochten naar de warmte van lotgenoten.