Anna

Mijn held(in) is Anna Defossez, oprichter van Echo Lotgenotenwerking. Echo verenigt overlevers van kindermishandeling in Vlaanderen. Echo creëert  met en voor overlevers een veilige plaats waar lotgenoten kunnen samenkomen, hun verhaal kunnen delen, erkenning en herkenning kunnen vinden bij elkaar. Je bent met je eigen verhaal, klein of groot, welkom. Echo reikt  de hand uit naar de hulpverlening. Echo wil een verenigde stem laten klinken in de samenleving. Het taboe samen doorprikken.

Eind 2020 werd Echo door Anna opgestart binnen het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling (VECK) met de lotgenotenwerking. Het VECK stond in voor de ondersteuning om de werking kwaliteitsvol op te starten. Dit jaar werd het boek Overleven samen met Anna Defossez, Valerie Van Peel en Meredith Van Overloop en Peter Adriaenssens uitgebracht. Een boek over moed en groei na kindermishandeling en misbruik.

Zij, maar ook de auteurs van het boek Overleven en de overlevers van kindermishandeling verdienen oprecht om in de schijnwerpers te staan om te tonen aan de kinderen die vandaag misbruik, geweld ervaren dat er ook voor hen een toekomst is weggelegd. Een signaal aan andere slachtoffers. Dit is ook een duidelijk signaal aan de hulpverlening dat ze er niet alleen voor staan, dat we samen een brug kunnen slaan. Met dank aan Anna om als eerste een klankbord op te richten voor de overlevers van kindermishandeling.

Voor meer info: https://www.echo-lotgenotenwerking.be/

Met hartelijke groeten,

Steven De Saedeleer

Overlever, lesgever bij Ligo Basiseducatie