Anna van Echo

Echo (opgericht eind 2020) verenigt overlevers van kindermishandeling in Vlaanderen. Ze creëren met en voor overlevers een veilige plaats waar lotgenotenkunnen samenkomen, hun verhaal te kunnen delen, erkenning en herkenning te kunnen vinden bij elkaar. Je bent met je eigen verhaal, klein of groot, welkom.

Echo reikt de hand uit naar de hulpverlening. Echo laat ons samenwerken en samen de strijd tegen kindermishandeling te voeren.

Echo wil ons verenigde stem laten klinken in de samenleving. Het taboe wil Echo samen met alle overlevers van kindermishandeling doorprikken.

Sinds sept. 2021 kom ik naar de lotgenotenbijeenkomst in Antwerpen en volgde ik ook regelmatig online de gesprekken mee. Het gevoel van (h)erkenning en niet alleen meer de zware kar te moeten trekken maakt dat het dagelijks leven draaglijker wordt als het even niet mee zit. De moeilijkheden met elkaar delen zorgt ervoor dat je gemeenschappelijke zaken kan bespreken en je verder kan  kijken naar hoe overlevers omgaan met deze dagelijkse uitdagingen in het leven, op het werk, in je gezin, in je familie enz.

Ik wil graag Anna Defossez bedanken voor de oprichting, de overlevers, maar ik wil ook de directie van het VECK bedanken om dit mee vorm te geven. Ik ben zelf leraar geworden en ik wil mijn lerares, mentor, vriendin Marly bedanken.