Antoon

Antoon Vandeputte (65) zet zich al jaren achter de schermen in voor de meest kwetsbare mens in onze samenleving.

Hij woonde 10 jaar in een organisatie voor mensen met een beperking. De gehandicaptensector is nog steeds zijn thuis en hij haalt er enorm veel energie uit als hij er een bezoek brengt. Die warme sfeer die er heerst, de goede zorg, de dankbaarheid,…

Daarna was hij gedurende 16 jaar gevangenisaalmoezenier in Brugge en was een luisterend oor voor vele gedetineerden, hij begeleidde velen op assisenprocessen en noemt dit voor de beschuldigde de eenzaamste plaats ter wereld. Maar ook als ze vrijgelaten worden en geen opvang hebben zorgt hij in de overgangsfase nog steeds voor hen, hij zorgt dat ze een woonst hebben en zich terug kunnen integreren in de maatschappij.

Hij kan heel goed luisteren en bij problemen is hij de naaste steeds nabij.

Antoon is heel inspirerend, zit vol schitterende ideeën waarmee hij aan de slag gaat.

Zo was hij bij het begin van Corona er als de eersten bij om de kansarmen toch nog dagelijks van een warme maaltijd te voorzien terwijl alles op slot ging.

Hij was bezorgd voor de vereenzaming en startte een campagne: 1 +1 + 1 (1 keer per week iemand telefoneren, 1 keer iemand een kaartje schrijven, 1 keer iemand een bezoekje brengen op de stoep). Hij verspreidde die campagne via flyers en grote affiches in de Brugse straten.

Nog dagelijks zet hij zich in voor de mensen in armoede, hij leidt een armoede organisatie die zorgt voor voedselbedeling, …  Hiervoor laat hij zich omringen door een sterke groep vrijwilligers, die hij goed kan enthousiasmeren.

Antoon verdient het zeker om eens in de schijnwerpers te staan als dank voor z’n enorme inzet.