boerin Sabine

Mijn mama is een held.

Een fiere (zorg)boerin met een groot hart voor mens en dier en dat al een kleine 30 jaar. Naast haar harde werk elke dag op de boerderij, stelt ze ook nog eens de (stal)deuren open voor mensen die hier nood aan hebben. Doorheen de jaren kon ik mensen die in de put zaten, die schoolmoe waren, die mentaal beperkt zijn … terug zien openbloeien en zin krijgen in het leven. En dat is helemaal te danken aan de warme lach en de lieve woorden van ons mama.

Mijn mama verdient het extra om in de kijker te staan, omdat haar droomjob nu zo een moeilijke periode kent met het stikstofakkoord. Ze zal dit nooit tonen aan de mensen die langskomen op de boerderij, maar er hangt haar een onzekere toekomst boven het hoofd. En toch … de boer(in) ploegt voort met opgegeven hoofd en nog elke dag vol goesting in al haar grote en kleine heldendaden!