Ondernemende Etienne

Toen Etienne’s vrouw ernstig en ongeneeslijk ziek werd, ‘rolde’ hij vanzelf in de mantelzorg. Hij zocht overal naar een opleiding voor mantelzorgers, maar vond die nergens.

Hij vond uiteindelijk zijn eigen weg, maar – wetende dat velen met gelijkaardige problemen worstelden – kaartte hij het probleem aan bij de overheid. Hij formuleerde o.a. zelf een concreet voorstel voor een opleidingsprogramma voor mantelzorgers en stuurde dit naar de Administrateur-generaal  van het Agentschap Zorg en Gezondheid Dirk Dewolf. Die stuurde de brief door naar de toenmalige Vlaamse minister van Gezondheid Jo van Deurzen. Deze nam dat voorstel mee in zijn beleid; hij maakte daar ook melding van in de toespraak die hij op 16/2/2017 hield op de Conferentie Eerstelijnszorg in Brussel.

Het voorstel –  en ook de toespraak van de minister – omvatte de volgende elementen:

Opleidingsprogramma  als initiatie tot de zorgwereld:
– Een spreker over alle mogelijke hulpinstanties
– Een sessie door een ergotherapeut en een kinesitherapeut
– Meerdere sessies door ziekenhuisverplegers en thuisverplegers
– Een sessie over hoe om te gaan met dementie
– Een sessie over de omgang met langdurig zorgbehoevende patiënten door psychologen
– Een sessie over medicatie door een apotheker
– Enkele sessies door artsen (huisartsen  geriaters, psychiaters)
– Sessie door een OCMW en RVT-verantwoordelijke of sociaal assistent.

Ik kreeg onlangs het betreffende dossier van Etienne onder ogen en was onder de indruk van het denkwerk en de energie die hij hierin heeft gestoken. Gelukkig wel met het gewenste resultaat: nu, meer dan zes jaar later,  is er wel opleiding voor mantelzorgers beschikbaar.

Etienne is in zijn woonplaats Overijse ondervoorzitter van de KVOV  en zeer sociaal geëngageerd.