Evy Surmont

Evy (mijn vrouw) is kinderverzorgster in kleuterschool ‘t Kersenpitje. Doorheen het toch wel uitzonderlijke schooljaar heeft ze zich continu ingezet voor het welzijn van de kleutertjes ondanks de extra voorzichtigheid en voorzorgsmaatregelen die er aan te pas kwamen. Daarnaast heeft ze haar gezin ook door deze periode geloodst. Ze is altijd een held voor haar gezin en kleutertjes maar door corona net iets meer