Hamid

Hamid, een oorlogsvluchteling uit Afghanistan, is op bewonderenswaardige wijze geïntegreerd in Oostende. Hij dient als een waar toonbeeld van succesvolle integratie in ons land, gekenmerkt door nederigheid.

Hamid vervulde verschillende rollen, waaronder die van receptionist, intercultureel bemiddelaar en tolk bij het CAW. Met zijn uitgebreide taalvaardigheden was hij mijn collega in het project voor erkende vluchtelingen van het CAW. Daarnaast was hij een toegewijde groepswerker in het inloopcentrum, waar hij zich met hart en ziel inzette voor zowel Belgen als niet-Belgen, in het bijzonder voor mensen zonder de juiste documenten.

Voor hem bestaat er geen concept van illegaal zijn. Vervolgens werd hij intercultureel bemiddelaar bij Artsen zonder Grenzen en is hij nu een trotse Oostendse ondernemer in de bouwsector. Ondanks de uitdagende situatie van sommige van zijn familieleden in Afghanistan, blijft hij hier werken en bijdragen aan de gemeenschap.

Onlangs nam hij in Oostende het voortouw in het ondersteunen van de vrijlating van Olivier Vandecasteele, een persoon die hij goed kent. Voor mij is Hamid het toonbeeld van hoe nieuwkomers zich zouden moeten gedragen, zowel in hun persoonlijke leven als in hun solidariteit zonder onderscheid. Hij slaagde er recent ook in om de beste saffraan uit Afghanistan naar hier te halen, met als doel directe steun te bieden aan de mensen daar en specifiek om de educatie van jonge meisjes in Afghanistan te ondersteunen. In zijn rol als intercultureel bemiddelaar heeft hij mij talloze instrumenten aangereikt om op een uitnodigende en open manier met nieuwkomers te werken. Dit is iets wat ik, als Community Health Worker, tot op de dag van vandaag nog steeds doe. Hamid ontving de Prijs voor de Mensenrechten in 2016, maar blijft desondanks een hardwerkende en bescheiden man.

Voor mij is hij werkelijk een zeldzaam exemplaar en hij heeft me geïnspireerd om te worden wie ik nu ben.