Kristine en christel

Ik wil graag Kristine Garcia en Christel Vervloessem nomineren als helden.
Net voor corona heeft Kristine zich opgegeven als vrijwilliger huiswerkbegeleiding. Dit ging toen door in de bib. Door corona kon de huiswerkbegeleiding een tijdje niet doorgaan. Toch heeft Kristine alles op alles gezet om de kinderen te kunnen blijven begeleiden. Toen de regels wat versoepelden, maar het nog steeds niet kon doorgaan in de bib, heeft Kristine samen met haar man er zelfs haar garage voor ‘verbouwd’, zodat de begeleiding bij hen thuis kon doorgaan.
Ook als de kinderen bijvoorbeeld examens of grote toetsen hebben, zal Kristine er alles aan doen om er voor de zorgen dat de kinderen hulp krijgen daar waar nodig. Ze wil namelijk het maximale uit de capaciteiten van de kinderen halen. Als ze hier dan na haar werk nog moet voor rondrijden vindt ze dit helemaal geen probleem.

Vanaf dit jaar gaat de huiswerkbegeleiding in ons lokaal dienstencentrum door. Er werd een oproep gedaan om nieuwe vrijwilligers te zoeken, zodat er nog meer kinderen ondersteuning kunnen krijgen. Ongeveer anderhalve maand geleden is Christel er dan bijgekomen. Zij geeft zich voor de volle 100% voor de kinderen. Ook zij besteedt in haar vrije tijd heel veel uren aan het zoeken van geschikt materiaal om in te zetten tijdens de begeleiding. Ze schrijft zelfs scholen aan om materiaal dat zij niet gebruiken te verkrijgen.

Zij willen vooral de meest kwetsbare doelgroep ondersteunen. Ze bieden hulp aan leerlingen die vaak door bepaalde omstandigheden niet goed meekunnen op school, bv een geëmigreerd gezin waarvan de ouders geen Nederlands spreken waardoor ze hun kinderen niet kunnen helpen bij het maken van hun huiswerk, een éénoudergezin waarvan de ouder minder tijd vrij heeft om te helpen bij schoolse taken, …