Een inspiratie in het landschap van onderwijs en welzijn

Sarah werkt al een tiental jaar als maatschappelijk werker voor het CLB. Ze begeleidt vooral jongeren in kansarmoede en/of moeilijke opvoedingssituaties. In moeilijke omstandigheden overstijgt ze de grenzen van haar taak en job. Leerlingen en ouders kunnen haar steeds bereiken; buiten de werkuren via haar persoonlijk nummer, dag en nacht staat ze klaar met raad, steun en een ongelofelijke betrokkenheid. Ze vecht voor elke leerling in nood, en durft daarbij procedures loslaten waar nodig en aanklagen wat fout loopt. Daarnaast verzamelt ze bv. kledij voor zwangere leerlingen en geeft ze eten weg aan gezinnen in armoede. Ze rijdt honderden kilometers om de juiste persoon, dienst of hulp voor een leerling of gezin te vinden en doet dit alles met zoveel warmte en betrokkenheid dat het ruim overstijgt wat de job van CLB medewerker verwacht. Daarbij neemt ze ook leerkrachten, welzijnswerkers en andere betrokkenen mee in haar empathisch en emancipatorisch denken en handelen. Ze is een inspiratie in het huidige moeilijke landschap van onderwijs en welzijn.