Onthaalmama Maria

Maria Latrez is een dame van 83 jaar die nog steeds actief is als onthaalmoeder in Roeselare. Ze zorgt van maandag tot vrijdag voor kindjes tot en met de lagere school. Ze geeft ‘s middags warm eten en om 16 uur een vieruurtje.
Nooit slaat ze een dag over, altijd paraat voor haar kindjes. Verschillende generaties Roeselaarse kinderen zijn door haar grootgebracht. Ze is niet op de hoogte dat ik haar nomineer want voor haar is kinderen opvangen de normaalste zaak van de wereld.