Nadia

Nadia Kozem woonde tot haar 10 jaar in Leuven waarna ze met haar Syrisch-Belgische familie verhuisde naar Aleppo. Daar woonde ze 38 jaar en bouwde een mooi leven en een warm gezin uit. Naar aanleiding van de oorlog keerde Nadia noodgedwongen met haar familie terug naar België. Ze vonden een nieuwe thuis in Oostende.

Nadia bleef niet bij de pakken zitten en al snel werd ze vrijwilliger bij een handvol organisaties. Hier volgt een greep uit haar vrijwillig palmares. Meerdere keren per week haalt ze voedseloverschotten op om deze over te brengen naar de voedselbedeling in de Caproen te Bredene. Ze is vaste vrijwilliger bij Antenne, de Sociale kruidenier van Oostende. Ze volgde een training in het kader van Mindspring, een psycho-educatief project voor vluchtingen. Ze zetelt in de Multiculturele Adviesraad Oostende om de signalen en noden van mensen met en zonder een migratie-achtergrond te delen met het lokaal stadsbestuur. Ze organiseert Arabische taallessen voor kinderen en Nederlandstalige gesprekstafels voor nieuwkomers met haar vereniging Syrië met liefde. Via deze weg is ze lid van FMDO, de koepelorganisatie waarbij ikzelf als educatief medewerker aan de slag ben.

Op het moment van de aardbeving in Syrië en Turkije was Nadia voor de eerste keer sinds haar vertrek terug in haar geliefde Aleppo. Tijdens de korte periode dat ze daar was, deed ze alles wat ze kon voor de lokale bevolking. Ze deelde voedsel, dekens en andere basisbenodigdheden uit.

Nadia neemt tijd voor iedereen, ook al heeft ze geen tijd. Nadia is een luisterend oor voor nieuwkomers die het moeilijk hebben in Oostende. Nadia is een vriendin die paraat staat als je haar nodig hebt. Ze neemt ook veel zorg op voor haar mama. Duizend maal dank Nadia voor wie je bent en wat je doet voor anderen!