Ondernemende Patricia

Patricia is een ondernemer maar zet zich als vrijwilliger in om te proberen een antwoord te bieden aan 4 maatschappelijke zorgen:

  1. De kloof die de digitalisering veroorzaakt.
  2. De groeiende vereenzaming.
  3. De toenemende kloof tussen arm en rijk
  4. Het stimuleren van vrijwilligerswerk

Haar sociaal engagement gaat terug tot haar jeugd bij de scouts. De jeugdbeweging heeft haar gevormd. In 2007 kwam Patricia in contact met het maatwerkbedrijf Mariasteen in Gits. Ze was vastbesloten om haar schouders onder deze vzw te zetten evenals aan de vzw Dominiek Savio, waar zorg en onderwijs aangeboden wordt aan mensen met een zwaar fysieke en/of mentale beperking.

Haar sociale betrokkenheid bracht Patricia in de gevangenis van Brugge waar ze meewerkte aan het project “Tralies uit de weg”. Achteraf zei ze:”Je ziet de mens achter de gevangene en leert dat elk van ons tijdens zijn leven wel eens de pedalen kan verliezen.”

Ze begeleid ook gefailleerden wat soms leidt tot zeer moeilijke gesprekken zeker als het om persoonlijke faillissementen gaat.

Reeds 10 jaar zet Patricia zich in voor Open Balie Brugge. Het is een open huis waar kansarmen op zaterdag en in de vakantie een maaltijd kunnen krijgen en een voedselpakket meekrijgen. In de weekends en gedurende het verlof kunnen die mensen nergens anders naar toe.

Haar motto is: Vrijwilligerswerk is dé perfecte oplossing tegen verzuring, het verzacht de maatschappij en geeft je energie.