Tini

Wanneer Tini De Roover in 2000 als verpleegster op pensioen ging, ontstond er binnen de vzw Wereld-delen, een vrijwilligersorganisatie, de werking van de Loods.

Als zeer kleinschalig initiatief gestart, heeft zij dit sindsdien met hart en ziel uitgebouwd tot een regionale dienst voor materiële hulpverlening.

Ze smeedde een enthousiaste ploeg vrijwilligers, ze organiseerde, ze coördineerde, delegeerde en zo ontstond er een bloeiende Loodswerking.

De voorbije 25 jaren zijn er zo honderden mensen, allemaal in een precaire situatie, kunnen langskomen voor steun in hun strijd om aan dagelijkse behoeften te kunnen voldoen.

Tini is de voorbije jaren steeds present gebleven, zelfs in de moeilijkste omstandigheden. (Corona, een brand,..)

Door de belangeloze inzet van Tini en haar team werd het voor velen mogelijk om van hun onderkomen een echte thuis te maken!